BM25 - detektor wielogazowy
  • Jednoczesny pomiar do 5 gazów
  • Różne metody pomiarowe: w tym IR, PID
  • Odczyt w ppm lub % objętości
  • Czas pracy 170 godzin, archiwizacja danych przez 4 miesiące
  • Możliwość pracy w strefie 0 Ex
  • Silny alarm dźwiękowy 103 dB przy 1 m
  • Możliwość wyposażenia w pompkę próbkującą
  • Praca w sieci kilku urządzeń


BM25 - detektor wielogazowy

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym