PS1100 – detektor CO2
  • Detektor jednogazowy – pomiar dwutlenku węgla (CO2)
  • Zakres pomiarowy: 0 – 3 %
  • Niewielkie wymiary i waga
  • Wyświetlacz cyfrowy
  • Obliczanie progów toksyczność CO2: NDS i NDSCh
  • Archiwizacja danych pomiarowych
  • Czas pracy do 12 godzin na jednej baterii


PS1100 – detektor CO2

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym