MX40 – kontroler urządzeń bezprzewodowych
  • 32 kanały pomiarowe
  • Gromadzenia i analiza danych pomiarowych z detektorów BM25
  • Obsługa maksymalnie 16 detektorów BM25 w jednej sieci
  • Archiwizacja danych pomiarowych, alarmów
  • SiteWatch – funkcja wysyłania SMS i email z powiadomieniami
  • 64 programowalne wyjścia przekaźnikowe
  • Wyjście RS485 Modbus
  • Możliwość podłączenia tradycyjnych detektorów przewodowych


MX40 – kontroler urządzeń bezprzewodowych

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym