DS2 - sieciowa stacja dokująca
 • Stacje dokujące dla detektorów serii: MX6, MX4, GasBadge
 • Automatyczna kalibracja i test funkcjonalny na żądanie
 • Stacje dedykowane do pracy z systemem iNet
 • Transfer danych pomiarowych z detektorów
 • Globalne wgrywanie ustawień, zmian parametrów do detektorów
 • Aktualizacja oprogramowania w detektorach
 • Możliwa jednoczesna praca 100 stacji w jednej sieci
 • Wykorzystanie standardowej sieci Ethernet
 • Możliwość podłączenia 3 butli z mieszaninami kalibracyjnymi
 • Łączenie wielu stacji dokujących w klastry
 • Wyświetlacz LCD pokazujący podstawowe parametry pracy


DS2 - sieciowa stacja dokująca

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym