iNet DS - sieciowa stacja dokująca
  • Stacje dokujące dla detektorów serii: MX6, MX4, GasBadge, Tango
  • Automatyczna kalibracja i test funkcjonalny na żądanie
  • Stacje dedykowane do pracy z systemem iNet i iNetInSite
  • Transfer danych pomiarowych z detektorów
  • Zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania w detektorach
  • Wykorzystanie standardowej sieci Ethernet
  • Możliwość zakupu lub leasingu
  • Wykorzystuje standartowe połączenie z siecią Internet

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym