iNetInSite - system zarządzania detektorami
  • Usługa przeznaczona dla użytkowników posiadających detektory na własność, chących skorzystać z funkcjonalności serwisu i administracji poprzes system iNet 
  • Stała miesięczna opłata za korzystanie z stacji dokujących, wykonujących kalibracje i testy funkcjonalne oraz dostęp do panelu iNet Control
  • Usługa iNetInSite upraszcza użytkowanie detektorów gazów, ich serwis, kalibrację oraz administrację i kontrolę nad wydatkami

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym