MX4 Ventis - detektor wielogazowy
 • Jednoczesny pomiar do 4 gazów
 • Pomiar gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
 • Zliczanie wartości STEL (NDSCh) i TWA (NDS)
 • Odczyt w ppm lub % objętości
 • Czas pracy do 20 godzin na jednej baterii
 • Podświetlany wyświetlacz
 • Programowane progi alarmowe
 • Intensywny alarm dźwiękowy, świetlny i wibracyjny
 • Archiwizacja danych pomiarowych przez 3 miesiące
 • Dostępne kolory: czarny i lepiej widoczny pomarańczowy
 • Możliwość podłączenia elektrycznej pompki prubkującej
 • Wspólpraca ze stacją kalibracyjną V Cal
 • Współpraca ze stacją dokującą DS2
 • Współpraca z usługą iNet oraz iNetDS


MX4 Ventis - detektor wielogazowy

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym