MX6 iBrid - detektor wielogazowy
 • Jednoczesny pomiar do 6 gazów
 • Pomiar gazów wybuchowych, toksycznych oraz tlenu
 • Różne metody pomiarowe, w tym: IR i PID
 • Zliczanie wartości STEL (NDSCh) i TWA (NDS)
 • Odczyt w ppm lub % objętości
 • Czas pracy do 36 godzin na jednej baterii
 • Podświetlany kolorowy wyświetlacz
 • Programowane progi alarmowe
 • Intensywny alarm dźwiękowy, świetlny i wibracyjny
 • Archiwizacja danych przez rok co 1 minutę dla każdego gazu
 • Rejestrowanie zdarzeń (co najmniej 15 zdarzeń alarmowych)
 • Możliwość podłączenia elektrycznej pompki prubkującej
 • Współpraca ze stacją dokującą DS2
 • Współpraca z usługą iNet oraz iNetDS


MX6 iBrid - detektor wielogazowy

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym