DSX – stacja dokująca
  • Seria stacji dokujących dla detektorów serii: MX6, MX4, GasBadge, Tango
  • Automatyczna kalibracja i test funkcjonalny na żądanie
  • Stacje dedykowane do pracy z systemem iNet
  • Transfer danych pomiarowych z detektorów
  • Zdalna konfiguracja i aktualizacja oprogramowania w detektorach
  • Wykorzystanie standardowej sieci Ethernet
  • Łączenie wielu stacji dokujących w klastry
  • Możliwość zakupu lub leasingu w systemie iNet


Seria DSX – stacja dokująca

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym