Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o. o. jest oficjalnym przedstawicielem technicznym i handlowym producenta zaaawansowanych detektorów ex przenośnych Industrial Scientific. Industrial Scientific posiada fabryki produkcyjne w USA, Francji, Niemczech oraz Chinach, centrum badawczo rozwojowe znajduje się w Pittsburgu w USA.

 Głównym celem działalności firmy jest produkcja nowoczesnych detektorów gazu ex i metanomierzy oraz propagowanie zasad bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem lub zatruciem. Osiągnięciem w skali światowej jest stworzenie systemu iNet służącego do zarządzania flotą detektorów w przesiębiorstwie i prowadzącego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Główne obszary działalności Industrial Scientific Company:

  • Górnictwo gazowe i naftowe
  • Górnictwo podziemne
  • Rafinerie, petrochemie
  • Zakłady chemiczne
  • Huty metali
  • Zakłady produkcji papieru
  • Przemysł spożywczy
  • Służby pożarnicze
  • Inne służby techniczne

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym