707Ex - kalibrator pętli do stref Ex
  • Dodatkowe zabezpieczenia wyjścia napięciowego
  • Funkcja ""Span Check"" do kontroli 0% i 100% wartości zadawanego sygnału
  • Jednoczesny odczyt w mA i % zakresu
  • Pomiar, zadawanie i symulacja prądu mA
  • Wykonywanie testu w krokach co 25% sygnału
  • Zadawanie i symulacja sygnału wyjściowego 0-20mA lub 4-20mA
  • Zakres HART z pętlą i wbudowanym rezystorem 250Ω

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym