Automatic Systems Engineering jest dostawcą latarek ex i systemów oświetlenia ex w wykonaniu do stref zagrożonych wybuchem. Latarki ex znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym wydobyciu, przetwórstwie ropy naftowej i gazu, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, górnictwie, farmacji, energetyce. Oferowane urządzenia są wytworem i efektem wieloletnich badań renomowanych producentów cenionych na całym świecie.

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym