UT5000 - grubościomierz do stref Ex 1 i 21
  • Pomiar grubości ścian rurociągów i innych konstrukcji
  • Wykonywanie badań nieniszczących
  • Zakres od 3 do 100 mm
  • Dokładność 0,05 mm
  • Pamięć 1000 pomiarów
  • Technologia Echo-Echo ułatwiająca pomiary przez powłoki lakiernicze

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym