Ex-DT 12 - tester ciągłości do stref Ex
  • Dodatkowe zabezpieczenia wyjścia napięciowego
  • Pomiar ciągłości obwodu
  • Test rezystancji
  • Test pojemności
  • Test indukcyjności

Strony powiązane:

Grupa ASEeStrazak - zapobieganie awariom przemysłowym